ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศวันรับสมัคร วันเวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก
 2563-06-22 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-06-16 06:54AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. กระบี่

1.แต่งการให้สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2.ต้องทราบ วันเวลา สถานที่ สอบ และห้องสอบ

3.บัตรประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง

4.สอบข้อเขียน และสอบการปฏิบัติ

DPT_krabi.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กระบี่, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
-
วันที่เริ่มต้น:
2563-06-16
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-06-22 12:00AM)
ฮิต:
1346 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-

--