ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานไฟฟ้า พนักงานเครื่องยนต์ และพนักงานช่างปูน
 2563-07-03 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-06-24 02:01PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.พนักงานวางผังเมือง

2.พนักงานเศรษฐกร

3.พนักงานบริหารงานทั่วไป

4.พนักงานไฟฟ้า

5.พนักงานเครื่องยนต์

6.พนักงานช่างปูน

img210.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
13
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-06-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-07-03 04:30PM)
ฮิต:
6661 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-