ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-04-09 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-02-16 02:27PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

pdf689.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-02-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-04-09 04:30PM)
ฮิต:
3674 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทราบ