ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง
 2563-05-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-05-15 01:21PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. จันทบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา

หรือสาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาช่างสำรวจ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและมีความรู้ความสามารถใช้

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในโปรแกรม

 -Auto  CAD

-ARC GIS

-Mapinfo

-Microsoft Office (Word ,Excel ,Power Point)

Post1.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
จันทบุรี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
จันทบุรี, ภาคตะวันออก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-05-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-05-28 04:30PM)
ฮิต:
525 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐.- บาท

สืทธิประกันสังคม