ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ)
 2561-02-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-02-13 11:08AM
 สำนักวิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

610213.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2561-02-13
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-02-28 04:30PM)
ฮิต:
2444 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer