ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านนิติกร ในงบประมาณปี 2563 (สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)
 2563-03-23 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-03-19 03:13PM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

จ้างเหมาบริการงานนิติกร

Job_100363.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ลูกจ้างประจำ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-03-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-03-23 04:30PM)
ฮิต:
3358 ฮิต