ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
 2563-02-03 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-01-24 10:39AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

2020-01-24-08-04-18-01.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุบลราชธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-01-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-02-03 12:00AM)
ฮิต:
890 ฮิต