ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมืองและพนักงานสถาปนิก (สยผจ.หนองบัวลำภู)
 2563-01-27 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-01-17 11:34AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. หนองบัวลำภู

พนักงานวางผังเมือง,พนักงานสถาปนิก

25630117.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
หนองบัวลำภู, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
หนองบัวลำภู, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-01-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-01-27 04:30PM)
ฮิต:
1802 ฮิต