ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ)
 2561-02-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-02-01 02:55PM
 กองมาตรฐานราคากลาง

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี)  จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร (ปริญญาตรี)  จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปวช. และ ปวส.)  จำนวน 4 อัตรา

304[1].pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
7
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2561-02-01
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-02-12 04:30PM)
ฮิต:
3586 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer