ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (สยผจ.หนองบัวลำภู)
 2563-01-09 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-12-25 10:59AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. หนองบัวลำภู

พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท ด้านผังเมือง) ,พนักงานสถาปนิก (ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม)

25621225.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
หนองบัวลำภู, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
หนองบัวลำภู, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-12-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-01-09 04:30PM)
ฮิต:
1505 ฮิต