ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง (จ.เลย)
 2563-01-02 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-12-16 10:37AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เลย

พนักงานวางผังเมือง

13122562.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เลย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
วันที่เริ่มต้น:
2562-12-16
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-01-02 04:30PM)
ฮิต:
816 ฮิต