ประกาศรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 2562-12-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-09-30 03:10AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

01102562.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
0
ที่ตั้ง:
พิษณุโลก, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
-
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-30
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-12-30 04:30PM)
ฮิต:
744 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-