ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2561-01-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-15 10:53AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

๒ ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก

๓ ตำแหน่ง พนักงานวิเทศสัมพันธ์

๔ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

๕ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

๖ ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้า

pdf551.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-01-31 04:30PM)
ฮิต:
4611 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน