ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปของตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
 2562-09-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-09-25 02:36PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

DOC092519-09252019133141.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พิษณุโลก, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-25
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-30 04:30PM)
ฮิต:
643 ฮิต