ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) นายช่างโยธาปฏิ
 2562-10-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-09-09 04:28PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร)

2.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

Scan_20190909 (20).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-07
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-10-30 04:30PM)
ฮิต:
1472 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร