ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปของตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
 2562-09-24 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-09-06 02:42PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

PACARD NAME.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พิษณุโลก, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-24 12:00AM)
ฮิต:
1072 ฮิต