ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง และพนักงานโยธา
 2564-08-27 04:30PM
 
 2562-08-28 02:15PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก

2.ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

3.ตำแหน่งพนักงานโยธา

Scan_20190828 (17).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-28
สิ้นสุดใน:
454 วัน, 03:36:17
ฮิต:
1134 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร