ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ)
 2562-07-20 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-07-02 02:50PM
 สำนักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (ประจำไซต์งาน)

020762.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-07-02
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-20 04:30PM)
ฮิต:
1116 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer