ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2562-07-11 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-24 11:42AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุทัยธานี

พนักงานโยธา

announce.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุทัยธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุทัยธานี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-11 04:30PM)
ฮิต:
1028 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ค่าตอบแทน 13,800 บาท