ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 2562-06-24 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-19 03:28PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชัยนาท

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562  สอบข้อเขียน  เวลา 09.30 - 12.00 น.    สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

62_civil.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ชัยนาท, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-19
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-06-24 04:30PM)
ฮิต:
671 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-