ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบปฎิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
 2562-07-28 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-18 04:42PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ปัตตานี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ประกาศ จ.ปัตตานี.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ปัตตานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ปัตตานี, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-18
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-28 12:00AM)
ฮิต:
1703 ฮิต