ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)
 2561-01-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-10 02:07PM
 กองควบคุมการก่อสร้าง

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา  จำนวน 10 อัตรา (คุณวุฒิปริญญาตรี)

2. ตำแหน่งนายช่างโยธา  จำนวน 13 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช. , ปวส.)

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 13 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช. , ปริญญาตรี)

71.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
36
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-10
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-01-31 04:30PM)
ฮิต:
3010 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer