ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 2562-07-08 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-11 01:27PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ปัตตานี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ปัตตานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ปัตตานี, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-08 12:00AM)
ฮิต:
2254 ฮิต