ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)
 2562-04-22 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-04-17 09:35AM
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) จำนวน 3 อัตรา

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จำนวน 2 อัตรา

620417.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-04-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-04-22 04:30PM)
ฮิต:
890 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer