ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน
 2562-04-18 10:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-04-10 11:19AM
 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่

พนักงานกองทุน

620410.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-04-10
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-04-18 10:00AM)
ฮิต:
853 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer