ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง (พนง.วิชาการแผนที่ภาพถ่าย, พนงวิเคราะห์นโยบายและแผน , พนง.วางผังเมือง, พนง.วิศวกร, พนง.เขียนแบบ , พนง.ช่างไม้)
 2562-06-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-04-04 01:24PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

 1.พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

 2.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 3.พนักงานวางผังเมือง

 4.พนักงานวิศวกร

 5.พนักงานเขียนแบบ

6.พนักงานช่างไม้

Scan_20190404 (11).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-04-04
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-06-28 04:30PM)
ฮิต:
7009 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร