ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านธุรการฯ
 2562-04-23 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-04-03 02:58PM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

บริการด้านธุรการ

796.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-04-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-04-23 04:30PM)
ฮิต:
989 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer