ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2562-04-05 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-03-22 03:40PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. จันทบุรี

พนักงานโยธา  จำนวน  ๑  อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยะา และช่างสำรวจ

มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในโปรแกรม

- Auto CAD

-Microsoft Office (word,Excel)

 

 

job.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
จันทบุรี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
จันทบุรี, ภาคตะวันออก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-03-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-04-05 04:30PM)
ฮิต:
1379 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐.- บาท

สิทธิประกันสังคม

สิทธิต่าง ๆ ตามระเบียบพนักงานราชการกำหนด