ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 2562-04-10 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-03-21 11:14AM
 กองมาตรฐานราคากลาง

นายช่างโยธา

620321.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-03-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-04-10 04:30PM)
ฮิต:
1028 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer