ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2562-03-27 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-03-12 04:17PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชัยนาท

พนักงานวิศวกรโยธา  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

Chainat.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ชัยนาท, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-03-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-03-27 04:30PM)
ฮิต:
1362 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ค่าตอบแทน 19,500.- บาท
2. สิทธิประกันสังคม
3. สิทธิต่างๆ ตามระเบียบพนักงานราชการกำหนด