ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปของตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
 2562-03-03 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-02-20 09:47AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เชียงใหม่, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและอื่นๆ
วันที่เริ่มต้น:
2562-02-20
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-03-03 04:30PM)
ฮิต:
2039 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734