ประกาศรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 2562-03-01 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-02-12 03:01PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานโยธา

DOC021219-02122019143004.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-02-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-03-01 04:30PM)
ฮิต:
1140 ฮิต