ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปของตำแหน่งพนักงานโยธา
 2562-02-06 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-01-23 02:21PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานโยธา

DOC230119.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พิษณุโลก, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-01-23
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-02-06 12:00AM)
ฮิต:
1122 ฮิต