ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคธรรมดา (เอกชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
 2562-01-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-01-04 09:50AM
 กองตรวจราชการ

พนักงานขับรถยนต์ 

24.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-01-04
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-30 04:30PM)
ฮิต:
1706 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer