ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2562-03-29 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-01-04 09:54AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

2.ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

3.ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา

4.ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ

Scan_20190104 (3).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-01-04
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-03-29 04:30PM)
ฮิต:
1855 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร