ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 2560-12-15 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-12-06 03:03PM
 สำนักก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย

1.ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

2. ตำแหน่งธุรการ

061260.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2560-12-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-12-15 04:30PM)
ฮิต:
2307 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer