ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านนิติกร ในงบประมาณปี 2561
 2560-12-18 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-12-01 02:56PM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นิติกร

3606.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2560-12-01
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-12-18 04:30PM)
ฮิต:
2642 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer