ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
 2561-12-23 05:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-14 02:58AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา

img-181214093308.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครปฐม, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
นครปฐม, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-14
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-12-23 05:00PM)
ฮิต:
1775 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา