ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 2562-01-11 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-11 03:32PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่

                                                          ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
         เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
                                        สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

       จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ด้านพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

       จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมางานบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คือ นายฉลอง ภูสี และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามารายงานตัว พร้อมทั้งเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

                                                               ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561
       

11011401.PDF
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เชียงใหม่, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
2-5 ปี
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-11 12:00AM)
ฮิต:
2105 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสิทธิประโยชน์ ของประเภทงานจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา งานบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐


เกี่ยวกับเรา

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734