ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ...เรื่องรับสมัครบุคลากรเข้ารับราชการ
 2561-12-18 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-13 09:22AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. กาฬสินธุ์

พนักงานขับรถยนต์

DOC291118-29112018151511.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
กาฬสินธุ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กาฬสินธุ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์,0-6 เดือน
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-10
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-12-18 04:30PM)
ฮิต:
2201 ฮิต