ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
 2561-12-14 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-07 04:06PM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นิติกร

07122561.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-12-14 04:30PM)
ฮิต:
1650 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer