ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2562-01-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-07 02:57PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานวางผังเมืง

2.ตำแหน่งพนักงานวิศวกรไฟฟ้า

3.ตำแหน่งพนักงานวิศกรโยธา

4.ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ

Scan_20181207 (14).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-07
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-31 04:30PM)
ฮิต:
2299 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร