ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ
 2562-01-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-06 09:38AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1 ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ (สังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 3 อัตรา)

Scan_20181206 (23).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-30 04:30PM)
ฮิต:
1941 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร