ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2561-12-03 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-11-21 12:53PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. กาญจนบุรี
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
กาญจนบุรี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2561-11-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-12-03 04:30PM)
ฮิต:
1697 ฮิต