ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา
 2561-11-15 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-11-02 10:15AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. กาญจนบุรี
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
กาญจนบุรี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กาญจนบุรี, ภาคตะวันตก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-11-02
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-11-15 04:30PM)
ฮิต:
1987 ฮิต