ประกาศรับสมัครงาน

พนักงานนิติกร
 2560-11-12 11:59PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-11-07 06:54PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สงขลา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

job-ska_601106-1.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สยผจ.สงขลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-07
ตั้งอยู่ที่:
สงขลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
สงขลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2560-11-07
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-11-12 11:59PM)
ฮิต:
3189 ฮิต