ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2561-10-30 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-09-04 03:09PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. กำแพงเพชร

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ ชื่อ นางสาวศิรินภา  ยายอด

PAKAD.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กำแพงเพชร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-09-04
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-10-30 12:00AM)
ฮิต:
3012 ฮิต