ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-09-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-08-14 04:06PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

Scan_20180814 (10).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาเอก
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-08-14
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-09-12 04:30PM)
ฮิต:
2850 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร