แจ้งผลการออกสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2563

              ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 10,000 ฉบับ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำการออกสลากรางวัลทั้งหมด ๒๒ รางวัล

              บัดนี้ การออกสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมืองประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

              ตรวจสอบผลสลากกาชาดที่นี้