การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563

กำหนดการนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม